Da rezimiramo

*Kupanje je neizostavni deo brige o psu
*Idealni period za početak kupanja je najraniji uzrast psa (oko trćeg meseca)
*Učestalost kupanja je veoma važna, ne previše, ne premalo!
*Prilikom kupanja voditi računa o:
– temperaturi vode (mlaka voda)
– mlazu vode
– izboru šampona
– četkanju pre kupanja
– sušenju dlake